Rojak Sauce (600g)

Rojak Sauce (600g)

$4.20 Sale
Abang Rojak Sauce (Fruit Salad Sauce). Best served with pineapple, cucumber, mango, sengkuang, you tiao, tau pok, and kangkong.
- +